Onderzoeksrapport Internationale HRM enquête 2017

Download Resultaten HRM enquete 2017

“Uit de onderzoeken blijkt dat het HRM-beleidsplan serieuzere vormen gaat aannemen. Te behalen doelstellingen en resultaten worden vaker geformuleerd en vastgesteld en het HRM-beleid wordt vaker periodiek geëvalueerd op behaalde resultaten. Procesmanagement speelt een steeds belangrijkere rol binnen de HRM-afdelingen, maar de werkvoer wordt er steeds minder bij betrokken.” 

In dit onderzoeksrapport wordt uitgebreid ingegaan op de resultaten van het onderzoek “HRM Enquête 2017”, wereldwijd uitgevoerd door HRM-processen.com. HRM-processen.com is een onderdeel van Sensus-methode, specialist op het gebied van procesmanagement. Met dit onderzoek meet HRM-processen.com het streven naar kwaliteitsverbetering van de dienstverlening van HRM-afdelingen. De enquête is opgesteld aan de hand van diverse kwaliteitsmodellen, zoals het EFQM en de HR-scorecard en meet de inrichting van het strategisch HRM-beleid in organisaties aan de hand van 3 pijlers, namelijk HRM & Leiderschap, Processen en Medewerkers.

Download direct

Vul het formulier in om direct het whitepaper Resultaten HRM enquête 2017 te downloaden.

Download het onderzoeksrapport gratis


Privacy

Uw persoonlijke informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Sensus-methode B.V. uit Maarssen zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of ter beschikking stellen, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.