Whitepaper Interne audits met Sensus-methode

Download Whitepaper Interne audits met Sensus-methode

Uw bedrijfsvoering is onderhevig aan veel invloeden en veranderingen. Nieuwe regelgeving, nieuwe ontwikkelingen in de markt en veranderende behoeftes van de klant. Dat betekent dat de bedrijfsprocessen steeds mee moeten veranderen. Beoordeel daarom regelmatig of de beschreven processen nog aansluiten door middel van een audit.

Met audits wordt de kwaliteit van de stuurbaarheid en beheersing van de organisatie getoetst. Het is een systematische methode om na te gaan of de strategische, primaire, ondersteunende en besturende processen nog een goede representatie zijn van de werkelijke prestaties van de organisatie. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of processen nog conform de procesbeschrijvingen worden uitgevoerd, dan wel of de procesbeschrijvingen nog in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving.

In deze whitepaper gaan wij dieper in op de interne (proces-)audit en leggen we u uit hoe u een audit binnen uw organisatie voorbereidt en aanpakt.

Download whitepaper direct

Vul onderstaand formulier in om direct het whitepaper Interne Audits met Sensus-methode te downloaden.

 

Download het Whitepaper


Privacy

Uw persoonlijke informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Sensus-methode B.V. uit Maarssen zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of ter beschikking stellen, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.